Det er sunt bondevett

Liggebåser kalv og ungdyr

Fram mot år 2020 skal alle norske storfe gå løse. Reime Agri AS har utviklet et liggebås program som gir en god og renslig liggeplass for storfe i alle størrelser. Velger en pulverlakkert innredning for løsdrift, får en et lettstelt og trivelig miljø for både dyr og røkter.

Liggebås for kalv og ungdyr i løsdrift:

Kalver og ungdyr i løsdrift har lett for å gjøre fra seg overalt i bingen. Utviklingen av Reimes liggebås for kalver og ungdyr har hatt som intensjon å oppdra ungdyrene til en "renere atferd". Ungdyrene trekker seg selv inn i den komfortable og reine liggebåsen når de skal hvile. Liggebåsen er fritthengende og gir muligheter for bruk av forskjellige liggematter eller madrasser.